Dhana ya nafsi – Viwakilishi vya nafsi tegemezi (Viambishi)