Gr. 1 Shughuli za Kiswahili | Nafsi ya kwanza wakati uliopo