Gr. 1 Shughuli za Kiswahili | Week 6: Kusikiliza na Kuzungumza: Kusoma (Hadithi)