Kitenzi ‘KUWA’ katika kauli chanya za nyakati tofauti